Lai sniegtu Tev labāko tiešsaistes pakalpojumu, mūsu mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Lietojot mūsu lapu, Tu piekrīti Rāmkalnu sīkdatņu un privātuma politikai.
Uzzini vairāk: Privātuma politikaSIA Rāmkalni Nordeco un SIA Peruza īsteno sadarbības projektu jaunas sukāžu žāvēšanas tehnoloģijas izstrādei un iekārtu prototipa izstrādei

24 februāris 2022

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002.

Pirmajā pētījuma posmā abas puses ir aktīvi strādājušas pie esošās sukāžu žāvēšanas tehnoloģijas izpētes un veikušas eksperimentālas darbības, lai veidotu atbilstošu zinātniski pētniecisko bāzi nākamajam projekta posmam, kas paredz iekārtas prototipa izstrādi.

Rāmkalni Nordeco paveiktās aktivitātes projektā pārskata periodā 17.05.2021 - 16.08.2021:

Izpētītas procesa tehnoloģiskās īpatnības, izgatavots pirmais prototips ar plaši maināmiem tehniskajiem parametriem.

Reģistrēti žāvēšanas mērījumi eksperimentālajos žāvēšanas procesos un veikta organoleptiskā produktu novērtēšana.

Turpinās darbs pie  mērījumu reģistrācijas un datu apstrādes.

Laikā posmā no 17.08.2021 līdz 16.11.2021

Turpināti eksperimenti ar pirmo kaltēšanas kameras prototipu, lai atrastu grupas optimumu četriem galvenajiem procesa parametriem: padotā gaisa relatīvais mitrums, padotā gaisa temperatūra, gaisa plūsmas ātrums un cilindra rotācijas režīms.

Atsevišķos eksperimentos konstatēta neatbilstoša produkta sagatavošana – gan produkta pārkaltēšana un sarukums, gan ogu salipšana ar secīgu miziņas bojājumu, pie tam pie vairākām atšķirīgām parametru kombinācijām. Iegūtie rezultāti ir kritiski svarīgi, konstruējot nākamo mērogotu iekārtas prototipu.

Ir paveikti nākamā mērogotā iekārtas prototipa konstruēšanas darbi un uzsākta tā komplektācija. Līdz ko būs izgatavots otrais mērogotais prototips, tā uzreiz tiks uzsākti eksperimenti ar ogām, lai iegūtu pirmā un otrā prototipa salīdzināmus datus pie analogiem procesa parametriem. Šīs pētījuma daļas rezultātā tiks iegūta visticamākā sākotnējo parametru kopa industriālas veiktspējas iekārtas veidošanai.

Laika posmā no 17.11.2021 – 31.01.2022 projekta noslēgums

Par perspektīvāko virzienu izvēlēta kondicionēta gaisa cirkulācija, ogas nepārtraukti maisot. Izgatavotas un savstarpēji salāgotas iekārtu un  sistēmu komponentes, uzkonstruēts un izgatavots pirmais prototips kaltēšanas kamerai ar plaši maināmiem darbības parametriem.

Izgatavots kaltēšanas iekārtas prototips – rotējošs tunelis ar iespēju datorizēti vadīt laikā mainīgus kaltēšanas režīmus, kas validēts un testēts reālā darbības vidē  (TRL7):

– žāvēšanai padotā gaisa temperatūra un tās dinamika,

– žāvēšanai padotā gaisa relatīvais mitrums un tā dinamika

– Cilindra rotācijas režīmi

Izveidots iekārtas prototips, kurš tālāk jāmērogo uz lielāku iekārtu, lai atbilstu rūpnieciskai iekārtai.

Izveidotā jaunā tehnoloģija iekārtas prototipā uzrāda, ka risinājums ir 25-30% energoefektīvāks, jo procesa ilgums tiek samazināts vismaz uz 5 dienām iepriekšējo 7 dienu vietā, pie tam jaunais process neprasa kaltēšanas skapju atvēršanu ogu manuālai irdināšanai un apmaisīšanai.

Izstrādātā tehnoloģija un iekārta par 25-30% uzlabo sukāžu kaltēšanas energoefektivitāti, jo saīsina kaltēšanas cikla laiku un nodrošina vienmērīgu un vadāmu procesa norisi.

Minētā iekārta ļaus uzņēmumam ietaupīt aptuveni 1500 cilvēkstundu gadā un samazināt elektroenerģijas patēriņu ogu žāvēšanas procesā par aptuveni 13%.

 

Projekta ietvaros SIA Rāmkalni Nordeco sadarbībā ar SIA Peruza, izstrādāja jaunu sukāžu kaltēšanas tehnoloģiju, lai nodrošinātu konkurētspēju vietējā un globālajā tirgu – SIA Rāmkalni Nordeco ar sukāžu produkciju un SIA Peruza ar inovatīvām iekārtām.

Pētījums īstenots kā starpnozaru pētījums, kurā izveidota sadarbība starp tādu nozaru pārstāvjiem kā “4.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un saistītas zinātnes”, “2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija” un “2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas” (Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas; Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas.) (Atbilstoši OECD zinātņu nozaru un apakšnozaru klasifikatoram)

Projekta iesniedzēji – SIA Rāmkalni Nordeco darbojas “4.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un saistītas zinātnes”, “2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija” nozarē un SIA Peruza darbojas 2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas” (Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas; Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas) nozarē.

SIA Peruza bija atbildīga par iekārtas izstrādi un inženiertehnikso risinājumu atrašanu, savukārt SIA Rāmkalni Nordeco bija atbildīga par plūsmas žāvēšanas tehnoloģijas izstrādi, testēšanu un laboratorisku produktu kvalitātes un parametru kontroli.

Šāda starpnozaru sadarbība bija nepieciešama, lai kopā izstrādātu pielietojamu un efektīvu tehnoloģiju un iekārtas un tās notestētu reālos ražošanas apstākļos.

Pētniecības projekta rezultāts pierāda, ka būtiska ir bijusi abu iesaistīto nozaru ekspertu iesaiste, jo pētījumā iegūtās zināšanas tikušas izmantotas, lai iesaistītās puses varētu izstrādāt ražošanas tehnoloģiju un izstrādātu unikālas iekārtas prototipu.
Atpakaļ uz jaunumiem