Lai sniegtu Tev labāko tiešsaistes pakalpojumu, mūsu mājas lapa izmanto sīkdatnes (cookies). Lietojot mūsu lapu, Tu piekrīti Rāmkalnu sīkdatņu un privātuma politikai.
Uzzini vairāk: Privātuma politika

SIA Rāmkalni Nordeco pētniecības projekts

01 augusts 2021

SIA Rāmkalni Nordeco un SIA Peruza īsteno sadarbības projektu jaunas cidoniju un rabarberu apstrādes tehnoloģijas un iekārtu prototipa izstrādei. 

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

 

Papildināts 26.05.2020.

Notiek cidoniju un rabarberu griešanas iekārtu detaļu izgatavošana un montāža:

 • Darba daļā ar cidonijām tiek izgatavotas iekārtas pamatdaļas, kuru montāzā notiks nākamajā periodā. Pēc montāzās tiks veikta testu sērija, lai pārbaudītu pilna izmēra iekārtas kopējo veiktspēju un ieviestu korekcijas.
 • Darba daļā ar rabarberiem tiek izgatavotas iekārtas pamatdaļas, un tiek veikta to montāža. Pēc montāžas tiks veikta testu sērija, lai pārbaudītu pilna izmēra iekārtas kopējo veiktspēju un ieviestu korekcijas.

 

Papildināts 16.02.2020.

Notiek atkīva projekta izstrāde, tiek organizētas sanāksmes un darba grupas, lai izstrādātu un apspriestu cidoniju un rabarberu apstrādes tehnoloģiju un iekārtu prototipa izstrādi. 

Līdz šim SIA Rāmkalni Nordeco un SIA Peruza sadarbībā izdevies izpētīt cidoniju un rabarberu griešanas tehnoloģiskās īpatnības un procesus. Izstrādāta cidoniju griezēja un rabarberu griezēja tehniskā specifikācija.

Rāmkalni Nordeco paveiktās aktivitātes projektā pārskata periodā 17.11.2019 - 16.02.2020:

 • Veikta rabarberu griešana kubiciņos un slīpajā griezumā.
 • Tika veikts tests rabarberu izbēršanai no kastes, lai noteiktu rabarberu birtspēju un tālāku kustības plūsmu pa transportlentu. 
 • Veikta rabarberu iecukurošana un žāvēšana, kā arī gatavā produkta ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana un organolektiskais novērtējums.
 • Rabarberu sukāžu testēšanai tiek izmantotas projekta ietvaros nomātās laboratorijas iekārtas. Izmantojot laboratorijas iekārtas, veikta mitruma testēšana un ūdens aktivitātes testēšana.
 • Mikrobioloģiskajai testēšanai svaigo rabarberu paraugi tika iesniegti laboratorijā “Auctoritas”.
 • Veikta gatavo rabarberu sukāžu degustācija ar 15 dalībniekiem.
 • Veikts cidoniju kalibrēšanas tests.
 • Veikts cidoniju griešanas tests dažādos ogas fizikālajos stāvokļos – svaigs, sasalis, atkusis.
 • Veikts iespējamo risku izvērtējums tālākos projekta attīstības posmos.

Paveiktās aktivitātes projektā pārskata periodā 17.11.2019 - 16.02.2020:

 • Izvērtēti rabarberu griezēja konstrukcijas izaicinājumi.
 • Tiek meklēti risinājumi rabarberu noturēšanai griešanas lentas kabatiņās.
 • Izstrādāts eksperimentāls paraugs - Pašfiksējošs kabatiņas profils, kurā rabarberu kāti iespīlējas līdz ar ieiešanu griešanas nažu blokā. 
 • Izstrādāta cidoniju griezēja - daivotāja principiālā konstrukcija, izanalizēts un aprakstīts darbības princips un analizētas ogas īpašības, ar iekārtu saskaroties.
 • Veikti cidoniju griešanas mēģinājumi, analizējot darbības pilnveides iespējas.
 • Izstrādāti cidoniju griešanas noteikumi. 
 • Veikts iespējamo risku izvērtējums tālākos projekta attīstības posmos.

Tiek meklēti risinājumi konstatētajām problēmsituācijām, pielāgoti risinājumi un veikta rezultātu testēšana. 

 

Papildināts 14.08.2020.

Rāmkalni Nordeco paveiktās aktivitātes projektā 5. pārskata periodā:

 • Tika veikta cidoniju un rabarberu griešanas iekārtu komponenšu izgatavošana un funkcionālo mezglu testēšana.
 • Cidoniju iekārtai iepriekšējā periodā tika uzkonstruēta revolvertipa iekārta, izgatavoti tās atsevišķi elementi funkcionālai pārbaudei. Testos ar produktu konstatētas nepārvaramas tehniskas problēmas kvalitatīva produkta ražošanai. Atskaites periodā uzkonstruēta principiāli cita iekārta – moduļveida un atbilstoša pilnai cidoniju daivu izgatavošanai, sagriežot un iztīrot serdi. Izgatavotas vairākas versijas galvenajiem mezgliem un izvēlēti finālisti, pamatojoties uz testiem ar cidonijā,
 • Rabarberu griešanas iekārtai iepriekšējā periodā izveidotā konstrukcija sevi ir parādījusi ka  principiāli atbilstoša, tomēr testos ar produktu konstatētas būtiskas tehniskas problēmas kvalitatīva produkta ražošanai. Atskaites periodā uzkonstruēta virkne izmaiņu un tās realizētas, izgatavojot jaunas konstrukcijas mezglus.
 • Tiek izgatavota gala versija galvenajiem mezgliem un sākta fināla iekārtas montāža. Turpmāk jāveic pilna izmēra iekārtas pilnvērtīgi testi.
 • Pēc tam, kad septembrī būs pabeigta iekārtu gala versiju uzgatavošana, ir jāveic pilnvērtīgi un ilgstoši testi ar produktiem, lai noteiktu optimālos iekārtas darbības režīmus un tos ieregulētu iekārtas darbam. Lai veiktu nepieciešamos ieregulēšanas darbus, ir nepieciešams projekta pagarinājums 3 mēneši, līdz 2020.gada decembra beigām.

Secinājumi:

 • Ir apzinātas un atrisinātas iekārtu tehniskās un produkta uzvedības problēmas, tos apstrādājot
 • Ir izmainītas nepieciešamās konstrukcijas, pasūtīti un saņemti izgatavošanai nepieciešamie komponenti, notiek iekārtas gala versijas izgatavošana
 • Nepieciešams projekta pagarinājums 3 mēneši, lai pilnvērtīgi veiktu testus ar produktiem un ieregulētu iekārtas darbam.

  Paveiktās aktivitātes projektā 6.pārskata periodā

  Uzsākta galveno mezglu montāža fināla iekārtā un tiek veikti pilna izmēra iekārtas pilnvērtīgas darbības testi ar produktiem, lai noteiktu optimālos iekārtas darbības režīmus un tos ieregulētu iekārtas darbam.

Papildināts 4.02.2021.

Laika posmā no 2020.gada oktobra līdz 2020.gada decembrim

Projekta rezultātā veikti iekārtu un tehnoloģiju testi. Izstrādātas 2 jaunas tehnoloģijas cidoniju un rabarberu griešanai, un 2 jaunu iekārtu – cidoniju un rabarberu griezēju prototipi, kas validēti un testēti reālā darbības vidē (TRL7). Projekta realizācijas laikā iekārtas tika testētas arī ar citiem produktiem, lai noskaidrotu risinājuma piemērotību. Iegūtie testu rezultāti uzrāda, ka rabarberu griezējā realizētie risinājumi var tikt lietoti citu garenu dārzeņu garināšanai, bet jālieto citi diska nažu tipi. Cidoniju tīrīšanas iekārta ir modificējama, piemēram, žāvētu ābolu ražošanā. Tas nozīmē, ka projektā iegūtajām zināšanām un pieredzei ir tieša veicinoša ietekme potenciālam apgrozījuma palielinājumam.
Atpakaļ uz jaunumiem

Pastilu gatavošanas meistarklase Rāmkalnu ražotnē

Pastāstīsim, parādīsim un ļausim pašiem līdzdarboties pastilu gatavošanas meistarklasē.

Piesakiet ekskursiju!

 
Uzzināt vairāk